UP

Чи має право працівник отримати компенсацію за невикористану додаткову щорічну відпустку?

Статтею 83 Кодексу Законів про працю встановлено:  за бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. 

При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше, ніж 24 календарних дні.

У разі, якщо за робочий рік працівник використав 24 календарні дні відпустки, за його бажанням частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. 

Таким чином, працівник може одержати компенсацію за 7 календарних дні додаткової щорічної відпустки без факту звільнення тільки у випадку, якщо він фактично використав 24 календарні дні щорічної відпустки за цей робочий рік.


 

Новини

Інформкампанія

Конкурс дитячого малюнку