UP

Про оформлення трудових відносин

Згідно зі статтею 232 і статтею 235 Кодексу законів про працю України працівники, які працюють без укладення трудового договору мають право звернутися до суду із клопотанням про оформлення трудових відносин та встановлення періоду роботи.

Відповідно до статті .24 КЗпП України роботодавцем заборонено допускати працівника до роботи без укладення трудового договору та повідомдення про це органів Державної фіскальної служби.

При винесенні рішення щодо оформлення трудових відносин із працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, при направленні заяви у відповідні органи, суд одночасно приймає рішення про нарахування та виплату такому працівникові заробітної плати у розмірі не нижче середньої заробітної плати за відповідним видом економічної діяльності у регіоні в даному періоді без урахування фактично виплаченої заробітної плати, про нарахування та сплату відповідно до законодавства податку на доходи фізичних осіб та суми ЄСВ за встановлений період роботи.

Варто зауважити, що за таке порушення законодавства про працю, крім адміністративної та кримінальної відповідальності роботодавця, передбачена також фінансова відповідальність.

Згідно зі статтею 265 КЗпП України юридичні та фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ і податків -  у 30-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.


 

Новини

Інформкампанія

Конкурс дитячого малюнку