UP

Актуальна інформація для роботодавців та працівників: про окремі питання організації трудової діяльності з нефіксованим робочим часом

Державна служба України з питань праці роз’яснює.

За яких умов може бути розірваний трудовий договір з нефіксованим робочим часом?

Підстави для припинення трудових відносин визначені статтями 36, 38, 39, 40 і 41 КЗпП України, а також у трудовому договорі з нефіксованим робочим часом можуть встановлюватися додаткові підстави для його припинення, які повинні бути пов'язані із здібностями чи поведінкою працівника або іншими причинами економічного, технологічного, структурного чи аналогічного характеру.

Що таке базові години при роботі з нефіксованим робочим часом?

Базові години та дні при роботі з нефіксованим робочим часом – це часові періоди, під час яких від працівника може вимагатися виконання роботи, передбаченої трудовим договором, і які обов’язково визначаються у трудовому договорі.

Як вести облік робочого часу працівника, який працює за трудовим договором з нефіксованим робочим часом?

Роботодавець зобов'язаний забезпечити достовірний облік виконуваної працівником роботи і бухгалтерський облік витрат на оплату праці у встановленому порядку (стаття 30 Закону України «Про оплату праці»)

Актуально  про трудові відносини у воєнний час на сайті Держпраці: https://cutt.ly/YZYhtKN та на інформаційному порталі: www.pratsia.in.ua


 

Новини

Інформкампанія

Конкурс дитячого малюнку