UP

Статті

Про працю неповнолітніх

У рамках відзначення Всеукраїнського тижня права фахівці Управління Держпраці у Чернівецькій області надають юридичні роз’яснення щодо соціальних та трудових прав працівників

Роботодавець повинен пам’ятати: прийняття та роботу осіб молодших 16 років не допускається.

Як виняток, за згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть прийматись на роботу особи, які досягли 15 років.

Для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів, що досягли 14-річного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.

Заробітна плата працівникам, молодшим 18 років, при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується у такому ж розмірі, як і працівникам відповідних категорій при повній тривалості робочого дня.

Роботодавець не має права застосовувати працю неповнолітніх на:

важких роботах та роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці;

підземних роботах;

роботах, що передбачають підіймання та переміщення важких речей;

нічних, надурочних і роботах у вихідні дні.  

Тривалістю робочого часу для неповнолітніх визначено:

для працівників віком від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень

для працівників віком від 15 до 16 років – 24 години на тиждень

учнів віком від 14 до 15 років, які працюють на час канікул – 24 години на тиждень.

При цьому тривалість робочого часу учнів, які працюють впродовж навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу для осіб відповідного віку.

Гарантії при наданні відпусток неповнолітнім

Особи віком  до 18 років мають право на щорічну основну відпустку тривалістю 31 календарний день.

Щорічна основна відпустка неповнолітнім може надаватись також у перший рік роботи за їх заявою до настання шестимісячного строку безперервної роботи на даному підприємстві, в організації, установі.

Ненадання щорічної відпустки особам віком до 18 років упродовж робочого року забороняється - заміна неповнолітнім всіх видів відпусток грошовою компенсацією не допускається.

Звільнення неповнолітніх 

Звільнення працівників молодших вісімнадцяти років з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згодою служби у справах дітей.

Роботодавець зобов’язаний здійснювати працевлаштування неповнолітніх працівників у випадках їх звільнення:

-   у разі виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи;

-      у разі поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;

-        за умов зміни в організації виробництва і праці, в тому числі, ліквідації або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності кадрів або штату працівників, банкрутства.

Увага! Якщо продовження роботи неповнолітнього працівника загрожує його здоровю або порушує його законні інтереси, батьки, усиновителі і піклувальник неповнолітнього, а також державні органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, мають право вимагати розірвання роботодавцем трудового договору з неповнолітнім працівником.


 

Інформкампанія

Актуально

Конкурс дитячого малюнку