UP

Державна служба України з питань праці та Федерація професійних спілок України уклали Угоду про співпрацю

З метою посилення державного нагляду та громадського контролю за додержанням роботодавцями законодавства у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, законодавства про працю, зайнятості населення, загальнообов’язкового державного соціального страхування Державна служба України з питань праці та Федерація профспілок України 22 червня 2016 року уклали Угоду про співпрацю.

«Підписання такої угоди допоможе налагодити конструктивне співробітництво на центральному, галузевому та регіональному рівнях, ефективно поєднати державний нагляд з громадським контролем профспілок в інтересах захисту людської праці», – зауважив Голова Держпраці Роман Чернега, котрий підписав Угоду від Сторони  Державної служби України з питань праці.

Відповідно до Угоди, Сторони посилюють діалог та співробітництво щодо забезпечення гідної праці, політики зайнятості, безпечних та здорових умов праці, соціального захисту. Реалізація таких цілей відбуватиметься шляхом проведення навчань і тренінгів, конференцій з цих питань, а також методами проведення превентивних заходів, запобігання ризикам аварій та управління професійними ризиками, обміном результатами досліджень та практикою у сфері праці.

«Доброю традицією стане проведення спільних заходів інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо вимог законодавства про працю та охорону праці, надання роботодавцям та працівникам необхідних консультацій» –  зазначив Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий, який підписав Угоду від Сторони Федерації.

Підписання Угоди про співпрацю передбачає:

- участь представників профспілкових організацій, що входять до складу ФПУ, в здійснюваних Держпраці заходах державного нагляду щодо додержання законодавства про працю, охорону та гігієну  праці, соціальне страхування на підприємствах, установах, організаціях;

- моніторинг стану та причин найбільш характерних порушень законодавства про працю, охорону праці;

- спільне опрацювання проектів законів та нормативно-правових актів, що розробляються Держпраці;

- вивчення стану охорони праці та рівня профілактичної роботи на підприємствах, в окремих галузях, територіях, виявлення негативних тенденцій, здійснення заходів щодо посилення впливу органів державного нагляду і профспілок на їх усунення;

- залучення представників ФПУ до участі в роботі комісій, робочих груп, інших органів, що створюються Держпраці;

- взаємодію з питань запобігання використанню дитячої праці, а також ряд інших важливих заходів у межах співпраці Сторін.

Підписання Угоди про співпрацю також допоможе Сторонам здійснювати обмін кращим досвідом та практикою з питань міжнародного співробітництва та участі представників кожної  зі Сторін у заходах, що організовуються уповноваженими органами Європейського Союзу та Міжнародної організації праці.


 

Актуально

Всесвітній день охорони праці

Конкурс дитячого малюнку